פיצול מגרש מנחלה ונחלה חקלאית

פיצול מגרש מנחלה בעזרת החלטה 1523

התכנית של פיצול מגרש מנחלה ניתנת לאישור מנהלי גם טרם ההצטרפות של המתיישב להסדר ותתממש בהתאם להצטרפותו. פנו אלינו לפרטים גם עבור פיצול משק עזר

החלטה 1523 חוללה מהפכה של ממש במושבים בישראל ! מאז ההחלטה ניתן לממש כל משאב וגם לקבל זכויות אשר מאפשרות לחלק את הנכסים לצאצאים בזכות מקורות הכנסה נוספים.

כל מי שבבעלותו זכויות בנחלה יכול להגיש את בקשתו למחלקה החקלאית ברשות מקרקעי ישראל במנהל מקרקעי ישראל – בבקשה הוא חייב לרשום שהוא רוצה להיות בהסדר (בהחלט להחלטה 153).

פיצול מגרש מנחלה

אילו מסמכים צריכים להופיע במסגרת פיצול נחלה חקלאית או קרקעית

 • טופס בקשה עם חתימה של האגודה והמתיישב
 • אישור מורשה חתימה של האגודה
 • חתימה על ידי מודד עם סימון חלקת המגורים
 • התחייבות מצד האגודה לעמידה במכסה של יחידות דיור.

מה הם התנאים של פיצול מגרש מנחלה

 • הסדר של כל שימוש אשר לא מוסדר בנחלה
 • תשלום מערך חלקת מגורי הבנייה (3.75%)
 • רישום בספרי רשם המקרקעין של חלקה א'

נחלה "מהוונת"

כיום מי שקונה נחלה למעשה מקבל נחלה "מהוונת" !

 אין עוד דמי הסכמה וכל זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות בידי הקונה, הוא רשאי לפי התבא למצות את כל זכויות הבנייה, להשכיר את המבנים בנחלה גם החוצה בצורה חוקית, יש באפשרותו לפצל בית והוא יכול גם לפצל מגרש מנחלה בצורה חוקית.

מבחינת התמורות לרמ"י הקונה כבר שילם, לכן הוא לא יחויב פעם נוספת בתשלום.

 כיום הקונה למעשה מקבל חוזה "מהוון" לבנייה נמוכה ללא צורך לבוא ולשלם כספים נוספים לבעל הקרקע.

יש כיום  הזדמנות ופתיחה שלמה של אפשרויות מבחינת כלכלית,

הזדמנות גדולה מאוד לאנשים שמחזקים בתים בהרחבה, שוק הנחלות הפך להיות שוק חדש לגמרי עבור אנשים שמחפשים השקעות בנדל"ן בישראל.

מתעניינים לגבי פיצול מגרש מנחלה /פיצול נחלה במושב

חשוב שתעזרו באנשי המקצוע הנכונים.

ניצן מקובר – שמאות וניהול מקרקעין מתמחים במתן שירותי שמאות וייעוץ עבור החלטות של פיצול מגרשים.

כל אנשי הצוות של ניצן מקובר נבחרו "בפינצטה" על מנת לאפשר לכם ליהנות משירותי השמאות ברמה הגבוהה ביותר בישראל.

עדכון לגבי פיצול מגרש מנחלה ע"פ החלטה 1591

 פיצול מגרש מנחלה חקלאית אפשרי כיום במסגרת החלטה 1591 של רשות מקרקעי ישראל תמורת תשלום של 33% + מע"מ משווי המגרש ללא מע"מ וללא הוצ' פיתוח. התשלום כולל את כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות. התוצאה היא קבלת מגרש עם חוזה כמו מגרש בהרחבה.
 

תחילה יש להצטרף להחלטה. להלן עקרי התנאים להצטרפות להחלטה

 1. רישום של חלקה א' בטאבו.
 2. תשלום סך של 3.75% מערך הקרקע (ללא הנחות אזור) של חלקת המגורים עם היקף בניה בסיסי למגורים עד 375 מ"ר (בכפוף לקיומה של תכנית תקפה).
 3. הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בנחלה כולל הסדרת חובות עבר.

בשלב הבא לאחר ההצטרפות להחלטה ניתן יהיה לפצל את המגרש מהנחלה בכפוף לתב"ע תקפה והשלמת התשלום ל-33% + מע"מ, חתימה על חוזה/ים חכירה למלוא זכויות הבניה ליחידת דיור אחת בכפוף לעמידה בתנאים הבאים כגון: 

 
 • יחידת דיור קיימת על פי תכנית תקפה עם זכויות בניה כוללות של לפחות 160 מ"ר, המשמשת בפועל למגורי החוכר, תישאר תמיד צמודה לנחלה ולא יותר פיצולה מן הנחלה.
 • פיצול מגרש יעשה בכפוף לקיומה של תכנית תקפה המאפשרת את הפיצול.
 • תכנית לפיצול מגרש/ים מהנחלה ככל שהיא יוצרת יחידות דיור שאינן כלולות בנחלה, תהיה כפופה למגבלות תמ"א 35.
 • גודל המגרש המפוצל וזכויות הבניה בשטח של 160 מ"ר יופחתו משטח חלקת המגורים והיקף הבניה הבסיסי בהתאמה.
 • תשלום לרשות של 33% משווי המגרש למגורים עפ"י שומה עדכנית למגרש המפוצל, התשלום יתבצע באופן הבא : השלמת תשלום בשיעור 29.25% עבור 160 מ"ר.
 • תשלום בשיעור 33% עבור יתרת הזכויות שלא נרכשו.
הרשות לא תאפשר לבעל זכויות בנחלה לפצל מגרש מתוך חלקת המגורים ללא זכויות בניה צמודות לו של לפחות 160 מ"ר.
ראוי לציין כי לחוכר קיימת אופציה לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים : תמורת תשלום דמי רכישה (להלן: "דמי הרכישה") בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים, בהתחשב בזכויות הבניה המאושרות בפוטנציאל התכנוני למגורים.
 
פיצול מגרש מנחלה


פיצול מגרש מנחלה – תשלומים נוספים שיש להביא בחשבון

 
עלות אדריכל להכנת תב"ע לפיצול, מודד מוסמך, שמאי מקרקעין, עו"ד, תשלום היטל השבחה לועדה המקומית לתכנון ובניה, מס רכישה (מס על רכישת הזכויות מרמ"י), אגרות והיטלים.
 

בחירה באנשי מקצוע נכונים יכולה לעזור לכם לעבור את התהליך של פיצול נחלה חקלאית בצורה מהירה יותר, לחסוך לכם הרבה כסף ואנרגיות ולהימנע מטעויות מיותרות.