זכויות בן ממשיך בנחלה

זכויות בן ממשיך בנחלה – בן ממשיך במושב

להלן דוגמה לחלוקת משק חקלאי בהיבט השמאי:

להלן נתונים לדוגמה לבן ממשיך בנחלה / זכויות הבן הממשיך בנחלה –

  • דני רינה ויוסי ירשו נחלה.
  • שווי הנחלה ברוטו כ- 7,000,000 ₪
  • על הנחלה בנוי בית מגורים בשטח של כ- 160 מ"ר.
  • הנחלה נרכשה ע"י ההורים בשנות ה- 50.
  • הנטו כ- 4,000,000 ₪ לאחר הפחתת רמ"י, מס שבח והיטל השבחה.
  • החלופותלמכור לצד ג', אחד האחים יהיה בן ממשיך ויפצה את אחיו, 2 אחים ישארו בנחלה כבנים ממשיכים אחד בנחלה ואחד במגרש נחלה ומגרש) ואחד יקבל פיצוי או שכל האחים ישארו בנחלה כבנים ממשיכים (נחלה ושני מגרשים).
 

ניתן לראות כי באמצעות ההחלטה החדשה של רמ"י מיגוון האפשרויות בקרב היורשים התרחב באופן משמעותי המאפשר תיאורטית לכולם להשאר בתחום המושב / הנחלה ולהקטין את היקף תשלומי האיזון מצד אחד ומצד שני להגדיל את השווי הכולל (הנטו) לכולם.

מאמר זה על זכויות בן ממשיך בנחלה או במושב נרשם ע"י: ניצן מקובר שמאי מקרקעין ומומחה במגזר החקלאי MAKOVERN@GMAIL.COM נייד: 054-3191117