חלוקת ירושת משק חקלאי בהיבט השמאי

חלוקת ירושת משק חקלאי

מיהו שמאי המקרקעין עוסק בקביעת שווי נכסי מקרקעין (בית, דירה, משרד, חנות, מגרש, משק חקלאי וכד') והינו מוסמך על פי החוק לקבוע את שווים של מקרקעין. השמאי למעשה היחיד בעל הסמכות החוקית להעיד בפני בית-משפט בענייני שווי מקרקעין. כמו כן, במסגרת עבודתו הוא משמש לרוב כיועץ מומחה בענייני נכסי מקרקעין בשוק הפרטי, העסקי והציבורי.

להלן דוגמה של חלוקת ירושת משק חקלאי בהיבט השמאי:

להלן נתונים לדוגמה –

  • דני רינה ויוסי ירשו נחלה.
  • שווי הנחלה ברוטו כ- 7,000,000 ₪
  • על הנחלה בנוי בית מגורים בשטח של כ- 160 מ"ר.
  • הנחלה נרכשה ע"י ההורים בשנות ה- 50.
  • הנטו כ- 4,000,000 ₪ לאחר הפחתת רמ"י, מס שבח והיטל השבחה.
  • החלופות:למכור לצד ג', אחד האחים יהיה בן ממשיך ויפצה את אחיו, 2 אחים ישארו בנחל. (נחלה ומגרש) ואחד יקבל פיצוי או שכל האחים ישארו בנחלה (נחלה ושני מגרשים).