כמה זמן אורך תהליך פיצול נחלה?

נחלות זהו סוג נכס מן המורכבים שקיים בנדל"ן,

פיצול נחלה זהו הליך מורכב שאורך זמן עד קבלת כל האישורים הנדרשים, הפיצול אורך בד"כ כשנתיים  לאחר קבלת האישורים הנדרשים ניתן לפצל נחלה או לבצע פיצול מגרש מנחלה.

כמה זמן אורך תהליך פיצול נחלה


האישורים הנדרשים בתהליך פיצול נחלה

  • בתחילה יש להגיש בקשה לרשות מקרקעי ישראל אודות הפיצול המבוקש, לדוגמא בקשה לפיצול נחלה חקלאית.
  • ברמ"י יש מחלקת פיקוח, רמ"י שולחת פקח  מטעמה שמגיע לנחלה וסוקר את המבנים,
  • לאחר סקירת המבנים, צריך לקבל אישור של מחלקת תכנון ואישור של מחלקת המיפוי.
  • החוזה עובר למחלקה המשפטית .
  • נוסף לכל האישורים הנדרשים יש את התור עבודה השוטף שקיים במערכת.

חשוב מאוד! להיעזר בשירותיו של שמאי שמתמחה בנחלות אשר בקיא בכל תהליך הפיצול, מבחינת האישורים הנדרשים על מנת לחסוך זמן חשוב ולהגיע לתמורה הכספית המבוקשת .

ניצן מקובר – שמאות וניהול מקרקעין מתמחים במתן שירותי שמאות וייעוץ עבור החלטות של פיצול מגרשים.