שלבי התהליך של פיצול מגרש מנחלה

שלבים בתהליך של פיצול מגרש מנחלה

כיום מאפשרת הרשות להפריד מגרש משטח הנחלה, כאשר שיעור התשלום עומד על 91% מערך שווי הזכויות.

הליך פיצול מגרש מנחלה מתבצע בשני שלבים:

השלב הראשון: הליך התכנון:
לצורך פיצול מגרש מהנחלה יש להכין תכנית פיצול לאישור בועדת התכנון (תב"ע), בין אם מדובר בבית מהנחלה ובן אם מדובר בפיצול מגרש.
1. התב"ע צריכה להחתם ע"י ועדה מקומית/ רשות מקרקעי ישראל.
2. בסוף התהליך התב"ע צריכה לקבל אישור בועדה המחוזית לתכנון ובניה.

השלב השני : השלב הקנייני:
השלב הקנייני – לאחר שהתב"ע תקבל תוקף, היא תועבר לרמ"י לביצוע "עסקה".
בשלב זה יש להודיע לרמ"י ע"ש מי יירשמו הזכויות ביחס למגרש המפוצל.
רמ"י תשלח שמאי, השמאי יבחן את שווי ערך המגרש לגביו מבוקשת העסקה ובהתאם תתבצע השומה ולאחר מכן יומצא החשבון לתשלום "דמי היוון"(מפרט כספי) – בגין המגרש שפוצל מהנחלה.

היוון לרמ"י – התשלום עבור דמי ההיוון של המגרש לרמ"י הינו 29.25% משווי המגרש.
לאחר שיומצא "מפרט כספי" שובר תשלום עבור דמי הפיצול, העסקה תאושר, ולבסוף ייחתם הסכם חכירה על ידי החוכר ורמ"י.

לאחר אישור התוכניות ניתן להתחיל בהליכי פיצול המגרש מהנחלה.
את המגרש שיופרד ניתן להקצות על שם בן/בת או למכור לצד שלישי .

 

מתכננים לפצל מגרש מנחלה?  זקוקים לעזרתו של שמאי מקרקעין מומחה?

המשרד של ניצן מקובר מתמחה בשמאות מקרקעין, בעל הכשרה מקצועית בתחום הכלכלה, השמאות וניהול מקרקעין. המשרד ברחוב מצדה 87, בתל מונד ובמושב בכפר-הס.

התקשרו אלינו או השאירו הודעתכם  בשדה יצירת הקשר ונחזור אליכם עוד היום.